โครงการประกวดภาพถ่าย“Unseen สุพรรณบุรี”ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100
ประชาสัมพันธ์เมื่อ 30 เมษายน 2556 เวลา  13:52 น.
  
รีวิวโดย  
สถานที่  
สุพรรณบุรี
Share |
จำนวนผู้เข้าชม 1542 คน
ข้อมูลแผนที่
กำลังโหลดแผนที่...
 
รายละเอียด : โครงการประกวดภาพถ่าย“Unseen สุพรรณบุรี”ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100
 

 บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด เชิญชวนนิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไม่จำกัด เพศ วัย หรือวุฒิการศึกษา ประกวดภาพถ่าย “Unseenสุพรรณบุรี” นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีที่แปลกใหม่ ในมุมมองที่แตกต่างและประทับใจผ่านภาพถ่าย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเห็นและสัมผัสถึงความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของจังหวัดสุพรรณบุรี
กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
          1. ภาพถ่ายจะต้องเป็นภาพถ่ายของสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น 
          2. เป็นภาพสีที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล และต้องสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนดไว้
          3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวด
          4. สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคได้เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะต้องแลดูเป็นธรรมชาติ เหมือนภาพถ่ายปกติ ไม่ตกแต่งให้ผิดไปจากความเป็นจริง
          5. ขยายภาพสี ขนาด ๑๒ x ๑๘ นิ้ว ติดภาพลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ ขนาด ๑๖ x ๒๒ นิ้ว พร้อมทั้งกรอกใบสมัครให้ละเอียดครบถ้วน ติดด้านหลังฟิวเจอร์บอร์ดของผลงานที่ส่งประกวด
          6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวน และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลหลายรางวัล
          7. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องส่งไฟล์ภาพต้นฉบับ (Tiff หรือ JPEG) ที่มีคุณสมบัติ High Resolution ไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ dpi พร้อมทั้งกรอกใบสมัครให้ครบ โดยบันทึกลงแผ่นซีดี (๑ แผ่น ต่อ ๑ ภาพ) มาพร้อมภาพถ่ายผลงานที่เข้าร่วมประกวด ภาพที่ได้รับรางวัลภาพใดมีขนาดไฟล์ต่ำกว่าที่กำหนดหรือไม่สามารถเปิดไฟล์จากแผ่นซีดีได้ ทางบริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ ขอสงวนสิทธิ์ในการได้รับรางวัล 
          8. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น
          9. คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้น
          10. ภาพที่ส่งประกวดจะต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับการเผยแพร่จากที่ใดมาก่อนรวมทั้งการเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต

          หมายเหตุ
          1. ทางผู้จัดถือว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดทราบกติกา และยินดีปฏิบัติตามทุกประการ
          2. ทางบริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
          3. คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย และพนักงานของบริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพ เข้าร่วมประกวด
          4. ภาพถ่าย หรือไฟล์ต้นฉบับที่ส่งเข้าร่วมประกวด ทางบริษัท เ อกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัดจะไม่ส่งคืน และสามารถนำผลงานทุกภาพออกเผยแพร่หรือใช้ในกิจกรรมของบริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้าของผลงาน

          หลักเกณฑ์การตัดสิน
          เกณฑ์การตัดสินภาพจะพิจารณาจากการสื่อความหมายตามหัวข้อของการประกวด ความสวยงามของภาพ (สี แสง เงา) การจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย ความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคในการถ่ายภาพ

          รางวัล
          รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและบัตรสมาชิกตลอดชีพ จำนวน 1 รางวัล
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและบัตรสมาชิกตลอดชีพ จำนวน 1 รางวัล
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและบัตรสมาชิกตลอดชีพ จำนวน 1 รางวัล
          รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและบัตรสมาชิกตลอดชีพ จำนวน 2 รางวัล
          รางวัลชมเชยพิเศษ เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและบัตรสมาชิกตลอดชีพ จำนวน 10 รางวัล

          กำหนดส่งภาพเข้าประกวด
          - สามารถส่งใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้ที่ www.ekachai.co.th ) และภาพถ่ายได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 5 ถ.สุพรรณบุรี-บางบัวทอง ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
          - ตั้งแต่วันนี้จนถึงวัน 31 พฤษภาคม 2556 (นับวันประทับตราไปรษณีย์) วงเล็บ
มุมซอง “ประกวดภาพถ่าย”
          - ตัดสินภาพถ่ายวันที่ 15 มิถุนายน 2556
          - ประกาศผลทางเว็บไซต์ www.ekachai.co.th วันที่ 16 มิถุนายน 2556 และแจ้งผลให้ผู้ชนะการประกวดทราบโดยตรงทางโทรศัพท์
          - รับรางวัลและจัดแสดงผลงานภาพถ่าย ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้า บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด
Tag : 
 
 

พื้นที่โฆษณา
ททท.ชวนคุณมาโพสต์ก่อนกินกับกิจกรรม #ก่อนกินต้องโชว
สถานที่  กรุงเทพ
ททท.ชวนคุณมาโพสต์ก่อนกินกับกิจกรรม #ก่อนกินต้องโชว์รับรางวัลก้อนโต...
งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี 57
สถานที่  สุพรรณบุรี
งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557 วันที่ 18 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2557 "เจ...
“สุพรรณหรรษา” ในวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2556
สถานที่  สุพรรณบุรี
“สุพรรณหรรษา” ในวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2556 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นกา...
ขอเชิญร่วมงานการแข่งขันกีฬาร่มร่อนนานาชาติ “2013 PGAWC (THAILAND)
สถานที่  สุพรรณบุรี
“2013 PGAWC (THAILAND) & Thailand Paragliding Accuracy Princess’s Cup”ในวันที่ 2 – 5 พฤษภาคม 2556 ณ ...
ขอเชิญเที่ยวงาน “วันเสด็จอู่ทอง ครบรอบ 47 ปี” อำเภ
สถานที่  สุพรรณบุรี
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑสถ...
 
Copyright © 2011 www.ท่องเที่ยวทั่วไทย.com 
Tel. : 089-543-2190  Email : webmaster@tourthai.com  
eXTReMe Tracker